Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
65 + yaş sonrası oluşan sağlık sorunları ve önlemleri.
#1
65 yaşından ileri yaştaki kişiler, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar/bebekler kadar duyarlıdır. Yaşlılar grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebilirler. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda grip bir anda zatürre hastalığına dönüşebilir ve hayati risk taşıyabilir.
 
65 yaşın üzerindeki bireylerde hipertansiyon, astım, KOAH, diyabet hastalıkları da sık görülmektedir. Astım veya KOAH teşhisi olan yaşlılarda grip geçirilmesi hastalıklarda alevlenmelere neden olabilir.
 
Hipertansiyon veya diyabet tedavisi alan yaşlı bireylerde griple birlikte kan basıncında veya kan şekerinde ani yükselmeler gözlemlenir. Böbrek hastalığı olan yaşlılarda hastalık seyri kötüleşebilir.
 
Tüm bu hastalıklar nedeniyle yaşlı birey hastaneye yatmak zorunda kalabilir.
 
65 yaşın üzerindeki bireylerimizi aşısı olan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için en önemli korunma yöntemi aşılamadır.
 
65 yaşın üzerindeki bireylerin aşısını yaptırması gereken en önemli hastalık zatürredir. 5 yılda bir, bazı zatürre aşıları ise daha uzun süre aralıklarla yapılmaktadır.
 
65 yaşından ileri yaştaki herkesin, senede bir kere, kış gelmeden ideal olarak ekim-mart aylarında grip aşısını yaptırması gerekir.
 
Erişkin dönemde;
 
65 yaş ve üzeri kişiler
Kronik böbrek yetmezligi olanlar
Kalp - damar sistemi rahatsızlığı olanlar,
Şeker hastalığı olanlar,
Astım veya KOAH olanlar,
6 ay - 18 yas arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler
Hamilelerin
 
enfeksiyondan korunmak amacıyla uygun aşıları yaptırmalarını öneriyoruz.
 
Saçlarımızın beyazlaması gibi gözümüzde de yaşlanmayla ilgili değişiklikler olur. Yaşlanmaya bağlı olarak gözlerimizde ortaya çıkabilecek değişiklikler; 
 
Presbiyopi (Yaşa bağlı yakını görme bozukluğu):
 
Yaşa bağlı yakını görme bozukluğudur, genellikle 40’lı yaşlarda çıkar.
Göz merceği yaşlanır ve yakına odaklanamaz.
Yakına bakışta görme bulanıklığı gelişir.
Görme bozukluğu genellikle gözlük ile düzeltilir. Kontakt lens, lazer, göz içine lens konulması diğer tedavi uygulamalarıdır.
 
Göz Kapağı Sorunları
 
Göz kapağı düşüklüğü (pitoz); kapak dokusunun elastikiyetini kaybetmesine bağlı göz kapağının aşağı düşmesidir. Görmeyi engelliyorsa ameliyatla düzeltilebilir. kadıköy escort Kapakların içe (entropiyon) ya da dışa dönmesi (ektropiyon) yaşlanmaya bağlı görülebilir. Tedavisi ameliyattır. Cilt kanseri; kapak kenarında iyileşmeyen yaralar uzun süreli şişlikler şeklinde görülebilir. Erken dönemde göz hekimine başvurulması gereklidir.
 
Kuru Göz
 
İnsan yaşlandıkça gözyaşı üretimi azalır.
Batma, yanma, kuruluk hissi, kızarıklık olur.
İlerledikçe kum varmış hissi oluşur.
Yaşlanma dışında romatizmal hastalıklar, göz kapağı hastalıkları, başka hastalıklar için kullanılan ilaçlar ( tansiyon, allerji, kalp, mide ilaçları gibi) nedeniyle de gelişebilir.
Tanısı, muayene ve bazı testlerle konulur.
Tedavide, genellikle suni gözyaşı damlaları verilir.
 
Ağlar Şekilde Göz Sulanması
 
Gözyaşı kanal tıkanıklığı sebebiyle görülmektedir.
Tedavisi, ameliyattır.
 
Uçuşmalar
 
Okurken, ekrana bakarken gözün önünde uçuşan gölgelerin ortaya çıkmasıdır (sinek uçuşması).
Genellikle 40 yaşından sonra görülür. Katarakt ameliyatı olanlarda, miyop gözlerde ve travma hikayesi olan gözlerde daha erken ortaya çıkar.
Aniden ve yoğun şekilde ortaya çıkarsa hekime başvurulmalıdır.
Retinada (göz dibinde) yırtık veya kanama nedeniyle olmuş olabilir. Kısa sürede muayene gereklidir.
 
Işık Çakmaları
 
Şimşek çakması şeklinde hissedilir.
Retina yırtığı habercisi olabilir.
Kısa sürede göz muayenesi gereklidir.
 
Ailesinde göz hastalığı olanlar ve risk grubundakiler daha sık muayene olmalıdır. Hastalığın ilerlemesi beklenmemelidir. Bazen tek bir muayene hastalığın erken yakalanması için yeterlidir. Kendi önlemlerinizi alın ve özellikle;
 
Sigaradan uzak durun,
Yeterli ve dengeli beslenin
Güneş gözlüğü, siperli şapka kullanın
Hastalıklarla ilgili bilgi edinin
 
Yaşlılık Döneminde Ev Kazalarının Önlenmesi
 
Yaşlanmayla birlikte vücutta meydana gelen değişimler yaşlının yaşama ve çevre koşullarına uyumunu azaltmaktadır. Yaşlılık dönemine uyum sağlamadaki bedensel ve ruhsal kısıtlılıklar düşme riski, kazalar ve bunlara bağlı sakatlık ve ölüm oranını artırmaktadır. Bu nedenle yaşlının ortama değil, çevre ve yaşama koşullarının yaşlıya uyarlanarak, yaşlıların yaşam kalitesinin artırılması planlanmalıdır.
 
Yaşlılık döneminde, yaralanmaların çoğunluğunun evde meydana geldiği; kazaların oluş nedenleri incelendiğinde ise büyük kısmının, bilgisizlik, tedbirsizlik, ihmal gibi önlenebilir insan hatalarından meydana geldiği görülmüştür. Oysa evde yapılacak küçük düzenlemeler ve destekler ile kazalar ve bunlara bağlı yaralanmaların önemli ölçüde azaltılacağı bilinmelidir.
 
Yaşlı güvenliğinde en önemli koruyucu uygulamalardan biri yaşa bağlı olarak ortaya çıkan fizyolojik yetersizlikleri gidermeye yönelik yardımcı araçların (işitme cihazı, gözlük, baston vb.) sağlanmasıdır. Gözlüklerin camları çizik, kırık olmamalı, temiz olmalı ve çerçevesinin burun üzerine, sapının kulak arkasına tam oturması sağlanmalıdır. Üçayaklı baston ve yürüteç gibi kullanılacak destekler; vücut ağırlığının bir kısmını alır, yer ile temas yüzeyini genişletir ve dengenin sağlanmasında, düşmelerin önlenmesinde çok yararlıdır.
 
Yaşlı ve birlikte yaşadığı bireyler yaşanan ortamda, düşmeye neden olacak ne kadar risk faktörü olduğunun farkında olmayabilir. Yaşlıların bu konuda farkındalığının sağlanması amacıyla güvenlik listeleri hazırlanabilir.  Güvenlik listesi evin bir köşesine asılarak yaşlının ve çevresindekilerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve belli aralıklarla gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. Böylece birçok kaza nedeninin önceden belirlenmesi ve giderilmesine yardımcı olunabilir.
 
Güvenlik Listesi
 
Acil telefon numaraları (ambulans, itfaiye, yakın akraba/komşu vb.) her telefona yapıştırılmalıdır.
Rakamları kolayca seçilen telefonlar tercih edilmelidir.
Mümkünse telefonlar her odaya yerleştirilmelidir. Düşme durumunda yerden uzanabilecek mesafede olmalıdır.
Kapı kolları içerden kolay açılmalı güvenlik açısından dışardan kolay açılmaya izin vermeyecek şekilde olmalıdır.
İlaçlar güvenli, erenköy escort direkt ışık almayan serin yerlerde ve kendi kutularında tutulmalıdır.
Yanlış ilaç kullanımının engellenmesi amacıyla ilaç kutularının üzerine çeşitli uyarıcılar yazılmalıdır.
Zemine kayabilecek özellikte olan halı, kilim vb. serilmemelidir.
Halı, kilim kenarları takılıp, düşmeye ve kaymaya yol açabilecek biçimde veya kıvrılmış durumda olmamalıdır.
Elektrik, telefon ya da her türlü kablo açıkta ve takılmaya, düşmeye yol açabilecek biçimde bırakılmamalıdır.
Yangın riskine neden olabilecek elektrik kablolarının üzerine aşınma ve zedelenmeye yol açacak eşya konmamalıdır.
Elektrik fiş ve prizleri (topraklı) geceleri acil durumlarda kolayca görünebilecek özellikte (ışınımlı, ışıklı, fosforlu vb.) olmalıdır.
Elektrik kabloları mutfak, banyo gibi su kullanılan alanlarda elektrik çarpmasını önleyici özellikte olmalıdır.
Mümkünse ev ya da çalışma alanlarında yangın alarmı kullanılmalıdır.
Ev zemini, özellikle ıslak alanlar kolayca kayabilecek materyalden yapılmamalı eğer ıslak alanlar kaymaz malzeme ile kaplanmalıdır.
Kullanılmayan, fazlalık ya da dağınıklık yapan eşyalar mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır. 
Ayak tabanı kaydırmaz terlik ya da ayakkabı giyilmelidir.
Yangın merdiveni ya da acil çıkış kapıları olmalıdır.
 
Yaşlılık döneminde olan bir aile veya kişinin konut ihtiyacı daha genç aile veya kişinin ihtiyacından farklılık göstermektedir. Bu amaçla merdiven, antre, mutfak, oturma odası, yatak odası ve  banyo-tuvalet gibi mekanlar  ile ilgili çözüm önerileri aşağıda sıralanmıştır.hsgm resim
 
Konut içi düzenlemeler;
 
Kapı genişlikleri en fazla 100cm, en az 80 cm olmalıdır. Bütün kapılar eşiksiz olmalıdır. Kapı üzerlerinde kavraması kolay tutma kolları bulunmalıdır. Apartman giriş sahanlıkları; yeteri kadar aydınlatılmış olmalıdır.
Posta kutusu,  kapı zili ve elektrik düzeneğine ilişkin her türlü düğme ve priz yerden en fazla 90-100cm yükseklikte olmalıdır. Karanlıkta görülecek fosforlu düğmeler tercih edilmelidir.
 
Antre;
 
Mobilyalar, yaşlıların düşme ve çarpma riskini azaltmak için duvarlar boyunca ve alanın köşesine yerleştirilmelidir.
Yaşlı bireyin dinlenmesine olanak sağlamak amacıyla kapıya yakın olarak yerleştirilmiş bir oturma yeri bulunmalıdır.
Elbiselerini ve bastonu asmak için kolay ulaşılabilen farklı yükseklikli askılar olmalıdır.
 
Merdivenler;
 
Merdivenlerin başında ve sonunda elektrik düğmeleri olmalıdır. Mümkünse hareketli cisme duyarlı (sensörlü) lambalar kullanılmalıdır.
Basamaklar eşit aralıkta ve yükseklikte olmalı ve takılmaya neden oluşturacak çıkıntılar ve uygunsuz basamak uygulamaları (döner merdiven)  olmamalıdır. Tutamaklar ve uzun merdivenlerde dinlenmek için sahanlık olmalıdır.
Merdivenlerin basamak yüksekliği 14cm, basamak uzunluğu ise 28-30cm’yi geçmemelidir.
Basamaklarda  kaymayan malzemeler kullanılmalıdır.
Görme derinliğinde algılama bozukluğuna yol açacak desenli döşemeler, halı ve kilimler kullanılmamalıdır.
 
Mutfak;
 
İyi aydınlatma ve havalandırma/baca olanağı bulunmalıdır.
Çalışma tezgahı yeterli yükseklikte ve uzunlukta olmalıdır.
Mutfak dolabının raf yüksekliği, alta bir şey koymadan uzanabilmek için, maksimum 150 cm’ olmalı, ideali 140 cm olmasıdır. Alt dolapların minimum raf yüksekliği 40 cm olmalıdır. bostancı escort Tekerlekli sandalye kullanan yaşlılar için tezgah altı sandalyenin girmesi için boş olmalıdır.
Masa ayakları düşme ve takılmaları engellemek için dışarıya çıkıntılı olmamalıdır. Masaların kenarları keskin olmamalıdır.
Kullanılan ocak, şofben gibi araçların düğmelerinin açık ve kapalı konumları belirgin olmalı, rahat görülebilmelidir.
Mutfakta kullanılan elektrikli araçların kabloları lavaboya veya ocağa yakın olmamalıdır. Ocak ve fırınların yakınında kolayca tutuşabilecek maddeler ve cisimler olmamalıdır.
Doğal gaz kullanılıyorsa alev ya da arıza anında otomatik gaz kesim sistemi olmalıdır.
 
Yatak Odası;
 
İyi aydınlatma ve havalandırma olanağı bulunmalıdır.
(Mümkünse) Yatak odası, banyo ve tuvalet birbirine yakın planlanmalıdır.
Sık kullanılan giysi ve eşyalar ulaşılabilecek yerlerde bulunmalı, bu eşyalara tabure/sandalye üzerine çıkmadan kolaylıkla ulaşılabilmelidir.
Giyinirken oturabilecek, kollukları olan sağlam bir sandalye bulundurulmalıdır.
Elbise dolaplarının kapaklarında,  kavraması kolay kulpların kullanılması ve kapakların açılmasıyla otomatik yanan lambalar tercih edilmelidir.
Yatak odası mobilyaları, yaşlının tekerlekli sandalye, koltuk değneği ya da bastonu ile rahatça dolaşabileceği şekilde düzenlenmelidir.
Yataktan kolay ulaşılan mesafede; yatak başı lamba, telefon, bardak, ilaçlar gibi önemli maddeleri koyabilecek küçük sabit masa/ komidin olmalıdır.
 
Oturma Odası
 
Mobilyalar; mekan geniş, ferah olacak şekilde yerleştirilmelidir.
Mobilya döşemeleri kolay yanmayan, kaygan olmayan kumaşlardan yapılmalı, canlı renkler kullanılmalıdır.
Sandalye ve kanepeler sağlam ve güvenli olmalı, çok yüksek ya da çok derin olmamalı, kolaylıkla kalkılabilmelidir.
Elektrik kabloları yürünen alanlarda olmamalı, kenarlarda ve sabitlenmiş olmalıdır.
Sehpalar orta alanda durmamalı , koltuklar arasına yerleştirilmelidir.
Halılar kaygan, kenarı düşmeye neden olacak şekilde kalkık, kıvrık olmamalı, görme derinliğini yanıltacak karışık desenli olmamalıdır.
 
Banyo ve Tuvalet
 
Tuvalet, duş, banyo küveti yakınında tutunma barları bulunmalıdır. Tutunma kolları duvarda yatay eksende iyi sabitlenmiş olmalıdır. Tutunma barlarının çapı 4- 5 cm olmalı ve zeminden 90- 100 cm yükseklikte yerleştirilmelidir. Giriş ve çıkışlarda düşmelere neden olabileceğinden küvetten kaçınılmalıdır. Oturaklı duş sistemi tercih edilmelidir. kadıköy escort Armatürler kolay açılır kapanır özellikte olmalıdır. Elektrikli aletler kullanılmadığı zaman fişleri prizden çıkarılmalıdır. Banyoda havalandırma sistemi ve sıcak kaynağı (kazan/soba) güvenliği olmalıdır. Banyo dolapları ve havalandırma sistemleri, ulaşılabilecek yükseklikte olmadır. Banyo kapısı mekanı daraltmamak için dışarıya açılmalıdır. Banyo zemini kaymaz, ışık ile parlamayan özellikli malzemeden yapılmalı ve döşemeler ıslak bırakılmamalıdır. Kullanılan fayanslar kaymayan ve pas pas tutucu özellikte olmalıdır. Zemin ile duvar rengi farklı renklere boyanmalıdır. Kaymayan terlikler kullanılmalıdır.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)